Промени в Закона за пощенските услуги

Какви лични данни ще събират от потребителите си пощенските оператори?
На 9 юли 2019 г. влязоха в сила промени в Закона за пощенските услуги, които регламентират нови правила за събиране и съхранение на лични данни при предоставяне на куриерски и пощенски услуги. Съгласно чл.20, ал.1 ,т. 11 от Закона пощенските оператори ще изискват, обработват и съхраняват следните лични данни:
• три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица;
• наименование и ЕИК за юридическите лица, както и
• три имена и ЕГН за пълномощниците;

Тези данни ще се изискват:
От подателите:
– При изпращане на вътрешни и международни пратки с наложен платеж;
– При изпращане на международни пратки (малки пакети и пощенски
колети), във всички случаи, включително без наложен платеж;
– При изпращане на пощенски паричен превод;

От получателите:
– При получаване на суми в брой от наложен платеж и пощенски паричен превод;

В Закона липсва уредба какви данни ще предоставят и възможно ли е ще е да изпращат и получават своите пратки чужди граждани, които не притежават ЛНЧ.

Извън регламентираните в Закона за пощенските услуги лични данни, пощенските оператори/куриери събират и обработват в определени случаи също така данни относно адрес, телефон, адрес на електронна поща, гласови записи, данни от документ за самоличност, банкова сметка или други данни за плащане, данни при посещение и регистрация на уеб сайтовете и т.н.