5 април е новият краен срок за фирмите, които подават годишни отчети в НСИ

Националният статистически институт удължи срока за фирмите, които имаха задължението да подадат Годишните си отчети за дейността през 2018г. до 1-ви април. Новият краен срок е до 24.00 часа на 5 април.

Решението е взето съвместно с Националната агенция за приходите, след като е станало ясно, че фирмите няма да могат да се включат в законния срок поради прекъсвания в работата на електронната система на НСИ, дължащи се на хакерски атаки и огромния обем подавани декларации в последния момент.

Още едно облекчение за търговците е, че подаването на годишните декларации за облагане с корпоративни данъци вече е възможно без вписване на задължителния по закон входящ номер на подадения в НСИ Годишен отчет за дейността. НСИ ще изпраща номерата служебно на Националната агенция за приходите.

Източник: www.nsi.bg

С етикет: , , , ,