Author: Emiliya Bachvarova

Промени в Закона за пощенските услуги

Промени в Закона за пощенските услуги касаещи личните данни.

Декларирането на действителните собственици – актуални изменения

5 април е новият краен срок за фирмите, които подават годишни отчети в НСИ

Националният статистически институт удължи срока за фирмите, които имаха задължението да подадат Годишните си отчети за дейността през 2018г. до 1-ви април. Новият краен срок е до 24.00 часа на 5 април. Решението е взето съвместно с Националната агенция за

С етикет: , , , ,
Top