Процесуално представителство. Изпълнителни производства.

  • Процесуално представителство пред съдилищата на територията на Република България
  • Процесуално представителство по спорове, подведомствени на арбитраж
  • Съдействие за доброволно уреждане на взаимоотношенията 
  • Консултации и подготовка на документи, необходими в процеса за събиране на вземания
  • Изготвяне и подаване на заявления за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 и чл.417 от Гражданския процесуален кодекс и изпълнителен лист
  • Процесуално представителство по изпълнителни дела пред съдебни изпълнители
  • Подготовка, завеждане и водене на исков процес за установяване на дължими вземания
  • Консултации и съдействие при сключване на извънсъдебни спогодби за доброволно уреждане на спорове и за разсрочване на задължения