Административно право и процес

  • Обжалване на административни актове и наказателни постановления пред държавните органи, административните съдилища и Върховния административен съд
  • Консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер