Отчети

Годишен финансов отчет за 2022 година:

GFO_2022-Bachvarovi

* Публикуван на 30 юни 2023 година


Годишен финансов отчет за 2021 година:

GFO_2021-Bachvarovi

* Публикуван на 30 юни 2022 година


Годишен финансов отчет за 2020 година:

GFO_2020-Bachvarovi

* Публикуван на 30 юни 2021 година