Отчети

Годишен финансов отчет за 2018 година:

GFO_2018-Bachvarovi

* Публикуван на 30 юни 2019 година

Протокол за приемане на Годишен финансов отчет за 2018 година:

protokol’Adv’d-vo-2019

* Публикуван на 30 юни 2019 година

Годишен финансов отчет за 2017 година:

GFO_2017-Bachvarovi

* Публикуван на 30 юни 2018 година

Протокол за приемане на Годишен финансов отчет за 2017 година:

protokol’Adv’d-vo-2018

* Публикуван на 30 юни 2018 година